Thông báo mới: Ngừng cung cấp dịch vụ

Do thay đổi hệ thống và kế hoạch kinh doanh. DataPool sẽ chính thức ngừng cung cấp dịch vụ mới vào ngày 31/01/2017. Trong vòng 2 tháng 2/2017 và tháng 3/2017. Chúng tôi sẽ giải quyết các vấn đề tồn đọng và quyền lợi của các khách hàng. Xin vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ qua hệ thống khách hàng và liên hệ hotline 0968.566.911 khi yêu cầu của bạn chưa được giải quyết nhanh chóng.

Hỗ trợ dịch vụ: Xin vui lòng đăng nhập tài khoản khách hàng